Hartelijk bedankt voor uw donatie!

Met uw hulp kunnen we ons werk blijvend professioneel doen met als doel een bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van de mensen in onze stad. Door uw bijdrage kunnen we mensen aandacht geven en eenzaamheid tegengaan!

Als vrijwilliger aan de slag?

Heb je interesse, neem vrijblijvend contact op met onze coördinator: Anja Radder op telefoonnummer 06-28868554 of meld je direct aan!

Jan van den HeuvelBedankt voor uw steun