Inloophuis uitzicht ontvangt cheque Rabo clubkas actie

Het inloophuis ontving uit handen van mevr. Henke-van Voornveld in het kader van de Rabo clubkas actie een cheque met een bedrag van € 209,23. Het bestuur is blij met deze gift en dankt allen die bij de intekenactie het inloophuis gekozen hebben voor hun steun.
Rabobank steunt inloophuis uitzicht Gorinchem